Google+
amja  /  Løsninger  /  Freelancer  /  Undervisning  /  Umbraco Kursus

Umbraco Kursus

dette er til masterpage

<asp:Content  ContentPlaceHolderID="ContentPlaceHolderDefault"  runat="server">
  <!doctype html>
   <html  lang="da">
   <head>
     <meta  charset="utf-8">
     <title>Umbraco Kursus</title>
     <meta  name="description"  content="Umbraco Kursus">
     <meta  name="author"  content="René Halskov">
     <link  rel="stylesheet"  href="css/styles.css?v=1.0">
     <!--[if lt IE 9]>
     <script src="http://html5shiv.googlecode.com/svn/trunk/html5.js"></script>
     <script src="js/scripts.js"></script>
     <![endif]-->
   </head>
   <body>
     <header>
       <img  src="../images/logo.jpg"/>
      <umbraco:Macro  Alias="Navigation"  runat="server"  />
       <umbraco:Macro  Alias="SubNavigation"  runat="server"></umbraco:Macro>
   --------------------------------
     <header>
       <asp:ContentPlaceHolder  Id="MasterContentPlaceHolder"  runat="server">
         <!-- Insert default "MasterContentPlaceHolder" markup here -->
       </asp:ContentPlaceHolder>

         <!-- Her skal content placeres-->
     </body>
   </html>
</asp:Content>

 

Billeder til opgaven

Umbraco_Logo

Tablet

Mobile

 

Computer

 

Template til opgaven

Hent den her

 

 


<?xml  version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE  xsl:stylesheet [ <!ENTITY nbsp "&#x00A0;">  ]>
<xsl:stylesheet 
   version="1.0" 
   xmlns:xsl="http://www.w3.org/1999/XSL/Transform" 
   xmlns:msxml="urn:schemas-microsoft-com:xslt"
   xmlns:umbraco.library="urn:umbraco.library"  xmlns:Exslt.ExsltCommon="urn:Exslt.ExsltCommon"  xmlns:Exslt.ExsltDatesAndTimes="urn:Exslt.ExsltDatesAndTimes"  xmlns:Exslt.ExsltMath="urn:Exslt.ExsltMath"  xmlns:Exslt.ExsltRegularExpressions="urn:Exslt.ExsltRegularExpressions"  xmlns:Exslt.ExsltStrings="urn:Exslt.ExsltStrings"  xmlns:Exslt.ExsltSets="urn:Exslt.ExsltSets" 
   exclude-result-prefixes="msxml umbraco.library Exslt.ExsltCommon Exslt.ExsltDatesAndTimes Exslt.ExsltMath Exslt.ExsltRegularExpressions Exslt.ExsltStrings Exslt.ExsltSets ">


<xsl:output  method="xml"  omit-xml-declaration="yes"/>

<xsl:param  name="currentPage"/>

<!-- Add a media picker to your site with the alias photo -->
    
<xsl:template  match="/">
     <xsl:variable  name="mediaId"  select="number($currentPage/photo)"  />
     <xsl:if  test="$mediaId > 0">
         <xsl:variable  name="mediaNode"  select="umbraco.library:GetMedia($currentPage/photo, 0)"  />
         <xsl:if  test="$mediaNode/umbracoFile">
             <img  src="{$mediaNode/umbracoFile}"  alt="[image]"  height="{umbracoHeight}"  width="{umbracoWidth}"  />
         </xsl:if>
     </xsl:if>
</xsl:template>
    
  

</xsl:stylesheet>

 


Fejlfinfing i Umbraco

Tilføj denne efter url ?umbDebugShowTrace=true

 


Tilføj dette:

umbracoNaviHide 

af typen true / false

 

umbracoRedirect 

af typen contentpicker

 


GetMedia

Denne bruges ved get media xslt


 <xsl:variable name="media" select="umbraco.library:GetMedia($currentPage/mediaPicker, 0)" />
<xsl:if test="$media">
<xsl:variable name="url" select="$media/umbracoFile" />
<xsl:variable name="width" select="$media/umbracoWidth" />
<xsl:variable name="height" select="$media/umbracoHeight" />
<img src="{$url}" width="{$width}" height="{$height}" />
</xsl:if>

Publish site move database

  http://our.umbraco.org/forum/getting-started/installing-umbraco/3836-Installing-Umbraco-at-UnoEuro-webhotel?p=2

 

 

Umbracu kursus

René Halskov

Twitter

Du er altid velkommen til at kontakte mig med dine spørgsmål omkring en hjemmeside, CMS eller andet. Send en mail eller ring 20 68 87 17

Jeg vil ringes op..